ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Mūsų veiklos tikslas – laimingos šeimos, auginančios vaikučius ir besidžiaugiančios BABYBABY.LT įsigytais produktais. Siekdami optimaliai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, patenkinti klientų lūkesčius bei atsižvelgti į jų poreikius, užtikrinti sklandų apsipirkimą ir patogų naršymą svetainėje, greitą ir tikslų prekių pristatymą bei užklausų atsakymą, renkame būtinus duomenis. Patikiname, kad dedame visokeriopas pastangas, kad duomenys būtų tvarkomi skaidriai, o informacija apie jų rinkimą būtų pateikiama aiškiai ir atvirai.

 

Siekiame, kad Jūsų pateikiami asmeniniai duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo.

Mūsų interneto svetainė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). Tokios parduotuvės internetinio adreso užraše yra raidė „s“: „https://“.

Vertindami Jūsų privatumą ir mums pateikiamus asmeninius duomenis, žemiau dalinamės išsamia informacija, kokie Jūsų asmeniniai duomenys ir kokiems tikslams yra naudojami. Jei kyla klausimų ar turite pastebėjimų, susisiekime tel. nr.: +37060314313 arba el.paštu: info@babybaby.lt

 

Siekiant, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti visapusiškai, rekomenduojame: jungiantis prie elektroninės parduotuvės pašaliniai asmenys neturėtų matyti Jūsų pateikiamos informacijos; reguliariai keiskite prisijungimo slaptažodį; saugokite  mokėjimo kortelių duomenis.

 

Kokius duomenis renkame?

Jums įsigijus prekę iš BABYBABY.LT elektroninės parduotuvės, sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kurios įvykdymui reikalinga informacija: Jūsų vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas ir, pasirinkus pristatymą į namus, - adresas. Jūsų kontaktai yra reikalingi tam, kad galėtume informuoti apie užsakymo eigą ar patikslinti kitą informaciją, susijusią su užsakymu Ši informacija naudojama konkrečiai sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti. 

Siekdami, kad naršymas BABYBABY.LT svetainėje būtų patogus, saugome:

 • Jūsų pirkimų ir veiksmų interneto svetainėje istoriją ( tačiau atkreipiame dėmesį, kad nerenkame ir nesaugome Jūsų naršymo trečiųjų asmenų tinklalapiuose istorijos);
 • naudojamo įrenginio IP adresą (pvz., tam, kad pagal pirkimo vietą pateiktume informaciją apie būtent tame regione vykstančias akcijas);
 • mokėjimų istoriją, norėdami palengvinti Jūsų apsipirkimą parenkant Jūsų mėgstamiausią mokėjimo būdą;
 • susirašinėjimų bei pokalbių su Jumis istoriją tam, kad galėtume atsakyti į klausimus, susijusius su Jūsų užsakymu;

Jūsų patogumui papildomai dar galite mums pateikti tokią informaciją: asmeninėje paskyroje išsisaugoti mokėjimo kortelės duomenis. Šie duomenys nėra privalomi ir yra skirti tik patogesniam pirkimui elektroninėje parduotuvėje.

Kam naudojame renkamus asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis naudojame tik siekdami tobulinti teikiamas paslaugas, t. y.:

 • padarytume patogesnį Jūsų apsipirkimą, kai susikuriate paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje;
 • analizuotume savo veiklą;
 • galėtume Jus informuoti apie išskirtinius pasiūlymus;
 • pateiktume Jums informaciją apie naujienas, akcijas ir pan.;
 • operatyviai ir konstruktyviai galėtume išnagrinėti Jūsų paklausimus;
 • galėtume teikti garantinį aptarnavimą.

 

Babybaby.lt  asmens duomenų apsaugos taisyklės

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pardavėjas – elektroninė parduotuvė www.babybaby.lt , valdoma Lietuvos bendrovės UAB „Familija“, tinkamai įregistruotos ir veikiančios Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 303437054, buveinės adresas – Eitminų 18-6, Vilnius, LT-12145.
 2. lt – elektroninė parduotuvė esanti adresu www.babybaby.lt
 3. Pirkėjas:
  • Veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • Nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
  • Juridinis asmuo;
  • Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 4. Partneris – subjektas, tiekiantis prekes ar paslaugas Babybaby.lt, su juo taip pat gali būti vykdomi bendri projektai, akcijos.
 5. Administratorius – Babybay.lt darbuotojas.
 6. Asmens duomenų valdytojas – Babybay.lt.
 7. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 8. Asmens duomenų apsaugos taisyklės – Babybaby.lt asmens duomenų apsaugos taisyklės, kuriose numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Babybaby.lt.
 9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 10. Paskyra – sąskaita (angl. account) sauganti Pirkėjo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją, sukuriama Pirkėjo registravimosi elektroninėje parduotuvėje Babybaby.lt metu.
 11. lt paskyros – tai Babybaby.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter, Instagram bei kt.)
 12. Paslaugos – visos Babybaby.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių Babybaby.lt, pardavimą.
 13. Slapukas – tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su Asmens sutikimu, saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje.
 14. Slaptažodis – raidžių ir/ar skaičių kombinacija, kurią Pirkėjas sukuria registruodamasis Babybaby.lt, o vėliau naudoja siekiant prisijungti prie Paskyros.
 15. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar kompiuteryje.
 16. IP adresas - kompiuterio identifikatorius IP tinkluose. Tai tam tikrame tinkle unikalus skaičius, naudojamas vienareikšmei duomenų paketo siuntėjo ir gavėjo identifikacijai ir skiriamas žmogaus ar organizacijos, administruojančios duotąjį IP tinklą.
 17. UAB „Familija“ saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės Babybaby.lt vartotojų privatumą.
 18. Šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės nustato tvarką, kuria remiantis Babybaby.lt renka, kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, Pirkėjams naudojantis Babybaby.lt  siūlomomis paslaugomis.

II SKYRIUS

Asmens duomenų saugojimas ir tvarkymas

 

 1. Asmenys yra laikomi perskaičiusiais, susipažinusiais ir sutinkančiais su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą varnele pažymi „Susipažinau su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ir su jomis sutinku“.
 2. Asmens duomenų apsaugos taisykles galima rasti bei atsispausdinti bet kuriuo metu Babybaby.lt svetainėje.
 3. lt informuoja, jog pasikeitus Asmens duomenų apsaugos taisyklėms, nauja jos redakcija bus patalpinta Babybaby.lt  svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti, atsispausdinti apsilankydamas Babybaby.lt  svetainėje.
 4. Pirkėjas gali atlikti pirkimo veiksmus elektroninėje parduotuvėje Babybaby.lt prisiregistruodamas - susikurdamas paskyrą Babybaby.lt  svetainėje, arba pirkti be registracijos.
 5. Pirkdamas be registracijos asmuo turi pateikti šiuos Asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, siuntos pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
 6. Asmuo, norintis pirkti Babybaby.lt kaip registruotas vartotojas, privalo pateikti savo el. pašto adresą, vardą, pavardę, sugalvotą slaptažodį, mokėtojo adresą, siuntos pristatymo adresą, telefono numerį. Pirkėjas pats suveda šiuos duomenis ir yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Registracijos metu sukuriama Paskyra.
 7. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
 8. Redaguoti ir (ar) papildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už redaguotų ar (ir) papildytų duomenų teisingumą atsako Pirkėjas.
 9. Kreiptis į Babybaby.lt paštu info@babybaby.lt dėl Paskyros panaikinimo.
 10. Pirkėjas, susipažinęs su šiomis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ir savo valią išreiškęs, kai užpildydamas registracijos formą ar užsakymo formą varnele pažymi „Susipažinau su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ir su jomis sutinku“, sutinka, kad jo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Babybaby.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Babybaby.lt  suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Babybaby.lt , arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Babybaby.lt  būtų tvarkomi ir Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 11. Jeigu Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Babybaby.lt nepageidauja, jog pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Babybaby.lt  ir Paskyros lange "Asmeninė informacija" turi nuimti varnelę prie teiginio "Sutinku nemokamai būti informuotas apie elektroninės parduotuvės Babybaby.lt   vykdomas akcijas, išpardavimus ir kt." ir paspausti mygtuką "išsaugoti". Taip pat Pirkėjas visais atvejais gali kreiptis į Babybaby.lt  elektroniniu paštu info@babybaby.lt ir nurodyti, jog nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/ar SMS žinučių.
 12. Pardavėjas Babybaby.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Babybaby.lt  teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Babybaby.lt  taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Babybaby.lt  veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
 13. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisi Pirkėjo Asmens duomenų Tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus:
  • Jeigu Pirkėjas išreiškia sutikimą Asmens duomenų atskleidimui;
  • Vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas - per Pardavėjo Babybaby.lt Partnerius (pvz.: teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsakytas paslaugas);
  • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 14. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Pirkėjas patenka, rinkdamiesi nuorodos elektroninėje parduotuvėje, turi savo Asmens duomenų apsaugos taisykles ir Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl šių asmens duomenų apsaugos taisyklių. Rekomenduojama Pirkėjams susipažinti su šių kitų tinklalapių Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.
 15. Pirkėjo teisės:
  • kreiptis į Pardavėją ir neleisti savo Asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros bei veiklos analizės tikslais (tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Asmens duomenų apsaugos taisyklių 27. punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą apie nesutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Pateikęs užklausą Babybaby.lt raštu ar el. paštu info@babybaby.lt, susipažinti su Babybaby.lt  turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Babybaby.lt  tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Pateikti prašymą Pardavėjui raštu ar el. paštu Babybaby.lt dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Asmens duomenų taisyklėse numatytus atvejus.
  • Nesutikti su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse nustatyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Babybaby.lt.
  • Pats redaguoti savo neteisingai, neišsamiai, netiksliai pateiktus Asmens duomenis Paskyroje arba pateikus užklausą el. paštu info@babybaby.lt, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Pirkėjas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Pardavėjas nedelsiant praneša Pirkėjui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 16. Asmens duomenų apsaugos taisyklių 31 punkte numatytais atvejais, Babybaby.lt Pirkėjams informacija pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Pardavėjas teikia Pirkėjo prašymu 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Bet kokį prašymą ar reikalavimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu ar išsiųsdamas tokį prašymą ar reikalavimą el. pašto adresu info@babybaby.lt.
 17. Prekių pristatymo/atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.
 18. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis sutinka, jog jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Babybaby.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Babybaby.lt 
 19. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse.
 20. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Babybaby.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse.
 21. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo:
  • Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką;
  • Įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;
  • Jeigu Babybaby.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, arba jeigu Babybaby.lt  yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Babybaby.lt  Pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus;
  • Esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
 22. Atvejais, nurodomais 37. punkte, duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 23. lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Nuo duomenų gavimo momento, Babybaby.lt  taiko būtinas technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 24. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Babybaby.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis.
 25. Administruodamas Babybaby.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
 26. Pirkėjas, kuris naudojasi Babybaby.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš Babybaby.lt  atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi Babybaby.lt  prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. Babybaby.lt  turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
 27. 18 Jeigu Babybaby.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
 28. UAB „Familija“ elektroninėje parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti vienus elektroninės parduotuvės naudotojus nuo kitų. Tokiu būdu įmonė gali užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje parduotuvėje bei tobulinti pačią elektroninę parduotuvę.
 29. Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su asmens sutikimu, saugomi asmens naršyklėje ar įrenginyje. Babybaby.lt veikloje naudojami „analitiniai“ slapukai. Jie leidžia Babybaby.lt  atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus, leidžia matyti, lankytojų veiksmus elektroninėje parduotuvėje. Slapukų pagalba Babybaby.lt  gali patobulinti elektroninę parduotuvę, pavyzdžiui, užtikrinant, kad lankytojui būtų paprasčiau rasti ieškomą informaciją.
 30. lt naudojami šie slapukai:
  • Pavadinimas: _ga. Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. Galiojimas - 1 metai
  • Pavadinimas: cookie_eu. Šis slapukas nurodo, kad vartotojas sutinka su slapukų naudojimo politika. Galiojimas - 1 metai
  • Pavadinimas: _gads. Tai reklaminis slapukas nustatomas svetainės domene. Naudojimo tikslas - siekis įvertinti sąveiką su skelbimais tame domene ir užtikrinti, kad tie patys skelbimai nerodomi per daug kartų. Galiojimas - 1 metai
 31. Pirkėjas, patvirtindamas Asmens duomenų apsaugos taisykles, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse numatyti Slapukai.
 32. Pirkėjas gali ištrinti arba blokuoti Slapukus bet kuriuo metu, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus, Pirkėjui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės Babybaby.lt funkcijų.

 

III SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės įsigalioja 2018 m. spalio 1 d. Bet kokie Asmens duomenų apsaugos taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Babybaby.lt .
 2. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, ada.lt

Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka